Rozbudujemy oczyszczalnię ścieków przy zakładach produkcyjnych światowego producenta produktów czekoladowych oraz karmy dla zwierząt o stopień usuwania osadów mineralnych ze ścieków!

Jednym z głównych założeń procesowych tego projektu jest zapewnienie specjalistycznego stopnia usuwania osadów mineralnych, w tym związków fosforu oraz wapnia. Proces ten pozwoli na maksymalizację samoistnego usuwania jonów, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia zjawiska skalingu.

– Jestem dumny, że światowy lider rynku produktów czekoladowych i karmy dla zwierząt wybrał SEEN Technologie do realizacji tego Projektu. To dowód na to, że nasze innowacyjne rozwiązania przynoszą najlepsze rezultaty w zakresie utrzymania dalszej efektywności pracy obecnej instalacji – mówi Dariusz Jasak, Prezes Zarządu SEEN Technologie Sp. z o.o. – Cieszę się, że możemy być partnerem w osiąganiu celów dla naszego Klienta.

– Skaling, czyli wytracania się osadów mineralnych jest zjawiskiem dość powszechnym w oczyszczalniach ścieków, w tym w wielu instalacjach przemysłowych, szczególnie przetwarzających substraty o wysokich stężeniach fosforu i wapnia. Jest to bardzo uciążliwe zjawisko, którego konsekwencją są zmniejszenie przepustowości, zakłócenia wydajności, zmniejszenie efektywności procesów oczyszczania oraz konieczność prowadzenia cyklicznych, trudnych do realizacji w praktyce działań usuwania narastającego w sposób ciągły „kamienia". Rozwiązanie, które wdrażamy, jest naszym w pełni autorskim innowacyjnym projektem powstałym w wyniku intensywnych badań, licznych symulacji numerycznych, które doprowadziły do zamodelowania ostatecznego układu technologicznego. Stanowiło to poważne wyzwanie, gdyż właściwe przewidywanie efektów współwytrącania się wielu jonów o różnych iloczynach rozpuszczalności przy różnych wartościach odczynu i ciągłej zmienności składu strumieni poddawanych procesowi jest zadaniem bardzo trudnym i niemal niemożliwym bez użycia zaawansowanych technik numerycznych – dodaje dr inż. Bogusław Buczak, Prokurent i Dyrektor Działu Inżynieria Procesowa w SEEN Technologie Sp. z o.o.

Rozbudowa oczyszczalni zwiększy bezpieczeństwo procesowe złożonej instalacji. Redukcja stężenia jonów, a co za tym idzie, minimalizacja tworzenia się osadu mineralnego, znacząco obniży potencjalne ryzyko problemów związanych ze skalingiem.

Dodatkowo, eliminacja produkcji dużej ilości zbędnego osadu mineralnego w reaktorach przyczyni się do zwiększenia ich dostępnej pojemności. To z kolei poprawi ogólną wydajność procesu oczyszczania. Wprowadzenie zmian przyczyni się także do redukcji zasolenia ścieków, poprzez ograniczenie stosowania FeCl3.

Zadanie zostanie zrealizowane w formule „pod klucz".

Zakłady produkcyjne, gdzie zostanie zrealizowana inwestycja, stanowią jedną z największych inwestycji kapitałowych firmy na skalę światową. W ich skład wchodzą obecnie fabryka czekolady, dwie fabryki karmy dla zwierząt oraz fabryka mleka dla kotów.
Image
Image