Image

realizujemy obiekty „pod klucz”

Ścieki przemysłowe

Posiadamy zespół specjalistów, który nie boi się trudnych wyzwań, podejmujemy się realizacji skomplikowanych projektów, w których wykorzystujemy innowacyjne technologie dobrane do specyfiki branży klienta. Tworzymy rozwiązania precyzyjnie przygotowane na miarę potrzeb tak, aby spełniały wszystkie wymagania i założenia projektowe klienta.
Odkryj więcej →

Image
Image

innowacyjne technologiePrzemysł napojowy i browarniczy

Oferowane przez nas rozwiązania opierają się na doświadczeniu w realizacji złożonych projektów oczyszczalni ścieków, wykorzystujących technologie beztlenowo-tlenowe i/lub bio-membranowe. W zakresie technologii beztlenowych dedykowanych dla tego sektora, ściśle współpracujemy z naszym partnerem technologicznym, firmą Paques, która jest światowym liderem w dostawie tego typu rozwiązań, posiadającą ponad 560 instalacji referencyjnych. Nasz zespół w Polsce brał udział w realizacji oczyszczalni ścieków dla Tyskich Browarów Książęcych i Browaru Bosman, a także w wielu wysokozaawansowanych projektach tego typu instalacji dla Grupy Maspex. Opracowujemy kompleksowe rozwiązania zapewniające zarówno oczyszczenie ścieków z produkcji na poziomie pozwalającym na zrzut do rzeki, jak i zagospodarowanie osadów powstających w procesie oczyszczania, a także pełną obróbkę biogazu pozwalającą na jego wykorzystanie m.in. w układzie kogeneracji lub instalacji współspalania z gazem ziemnym w kotłowni. W ostatnich dekadach znacząco wzrosła świadomość wpływu tego sektora na środowisko naturalne. Istotną motywacją dla branży jest wdrożenie systemów zarządzania ochroną środowiska, jak również potrzeba prowadzenia badań porównawczych w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych. W sytuacji rosnących kosztów wody, energii i opłat za ścieki, proaktywna gospodarka wodno-ściekowa jest nie do przecenienia. Znaczną redukcję kosztów osiąga się, traktując ścieki jako zasoby. Procesy beztlenowe przekształcają składniki organiczne w biogaz, co obniża koszty energii. Oprócz korzyści ekonomicznych, nie można pomijać aspektów wizerunkowych. Nasze rozwiązania łączą korzyści takie jak: redukcja kosztów zrzutu i zgodność z regulacjami środowiskowymi, obniżenie kosztów energii poprzez odzysk ze ścieków energii odnawialnej, recykling wody technologicznej i nieprocesowej (np. do kotłów parowych) oraz zmniejszenie zużycia wody.

Image
Image
Image
Image

innowacyjne technologiePrzemysł fermentacyjny

W ostatnim czasie występuje istotny wzrost zainteresowania budową instalacji do fermentacji metanowej wywaru gorzelnianego na bazie kukurydzy, pszenicy, melasy czy innych substratów oraz wywaru z produkcji biopaliw II generacji zawierających tzw. kompleks lignocelulozowy, np. słomę, drewno, roślinne odpadki przemysłu spożywczego, odpadki z produkcji papieru. Zarówno substrat jak i technologia produkcji bioetanolu ma istotny wpływ na podatność na rozkład biochemiczny powstałego ścieku tj. wywaru. Zagadnienie fermentacji takiego medium jest samo w sobie złożone, a pełne powodzenie inwestycji zależy od uwarunkowań procesowych, w których niezwykle istotną rolę odgrywa dobór odpowiedniego rodzaju reaktora fermentacji metanowej do substratu oraz sekwencji procesów następczych w zależności od specyfiki i wymagań projektu.

W procesach obróbki pozostałości z produkcji bioetanolu, tj. wywaru, w SEEN Technologie bazujemy m.in. na doświadczeniu w realizacjach złożonych projektów biogazowych na terytorium Polski oraz na wiedzy naszego licencjonowanego partnera technologicznego, firmy Paques, która jest twórcą i niekwestionowanym liderem światowym w dostawie rozwiązań opartych na procesach beztlenowych, posiadającym ponad 150 beztlenowych instalacji referencyjnych z produkcji (bio)etanolu z różnych substratów.
Image
Image
Image
Image

innowacyjne technologiePrzetwórstwo mięsa i ryb

Sektor przetwórstwa mięsnego i rybnego, wraz z ubojniami, wytwarza duże ilości ścieków, które charakteryzują wysokie wartości ładunków organicznych, wysokie stężenia zawiesin azotu i fosforu oraz bardzo wysokie stężenie tłuszczów i olejów.

Dla sektora przetwórstwa mięsa i ryb zastosowanie znajduje cały wachlarz technologii SEEN Technologie. Począwszy od technologii klasycznych takich jak osad czynny we wszystkich jego wariantach kończąc na bio-membranowych procesach beztlenowych, podukcji biogazu, w tym biofermentacji ścieków i odpadów, odzysku fosforu, deamonifikacji oraz odzysku wody.

Image
Image
Image
Image

innowacyjne technologiePrzemysł chemiczny

Nie ma jednoznacznej charakterystyki ścieków z przemysłu chemicznego. Jedynymi wspólnymi cechami są konieczność indywidualnego podejścia i głębokiej wiedzy chemicznej oraz technologicznej, a także kreatywność w rozwiązywaniu problemów – to zestaw cech, które posiada zespół technologiczno-procesowy SEEN Technologie oraz nasz licencjonowany partner Paques, który jest twórcą i niekwestionowanym światowym liderem w dostawie rozwiązań opartych na procesach beztlenowych, posiadający ponad 230 instalacji referencyjnych do oczyszczania ścieków i produkcji gazu.

Posiadamy ogromne doświadczenie w realizacji trudnych projektów, nasi specjaliści z zespołu techniczno-procesowego i realizacyjnego, dzięki swojej wiedzy potrafią sprostać wyzwaniom, jakie niosą za sobą realizacje dla wymagającego sektora chemicznego i rafineryjnego. Nasi technolodzy uczestniczyli w opracowaniu i realizacji projektu podczyszczalni w PCC Rokita ze ścieków z produkcji kwasu 2,4D (chlorofenole, AOX) (Adama Manufacuring Poland S.A.).

Zrealizowane, jak i obecnie realizowane inwestycje obejmują m.in. takie podmioty jak PKN Orlen, Anwil, Ciech Soda Polska SA, Grupa Azoty i wiele innych.

Image
Image
Image
Image

innowacyjne technologieEnergetyka i Ciepłownictwo

Zakres działalności naszej firmy obejmuje kompleksową realizację zadań w formule „pod klucz” związanych z oczyszczaniem ścieków powstających w zakładach Energetyki Zawodowej. Poprzez nasze działania pomagamy przedsiębiorstwom, których główną podstawą działalności jest wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej, tak by dostosować swoje jednostki wytwórcze do spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych wymogów BAT (Best Available Technology – Najlepsze dostępne technologie).

SEEN Technologie realizuje zadania związane z:
  • Instalacjami Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), poprzez oczyszczanie ścieków powstałych podczas produkcji gipsu będącego produktem ubocznym procesu odsiarczania spali;
  • Instalacjami oczyszczania kondensatów i popłuczyn;
  • Podczyszczaniem ścieków deszczowych;
  • Odzyskiem pierwiastków chemicznych (np. boru) z silnie zasolonych ścieków poprzez zastosowanie selektywnego sorbentu;
  • Oczyszczaniem innych strumieni mogących powstawać w procesie produkcji energii elektrycznej.
W celu uzyskania wymaganych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych, wykorzystujemy w dostarczanych instalacjach szeroki zakres technologii i procesów jednostkowych w tym m.in.: koagulację, flokulację i sedymentację wraz z odwadnianiem osadów na prasach lub wirówkach, flotację, sorpcję, wymianę jonową, technologie membranowe (mikrofiltrację, ultrafiltrację, nanofiltrację, odwróconą osmozę), elektrodejonizację (EDI/EDR), wyparki, krystalizatory.
Image
Image
Image
Image

innowacyjne technologiepozostałe sektory

Oprócz wymienionych obszarów, SEEN Technologie specjalizuje się również w rozwiązaniach dla niemal wszystkich branż. Zapraszamy do kontaktu i współpracy w zakresie projektów, które mogą wymagać unikalnych podejść i specjalistycznej wiedzy technicznej.

Jeśli Twoja działalność należy do sektora wymagającego specjalistycznych rozwiązań, niezależnie od charakterystyki ścieków i specyfiki procesów, jesteśmy gotowi dostarczyć kompleksowe i efektywne technologie. Nasze doświadczenie obejmuje szeroki wachlarz realizacji.

Skontaktuj się z nami, aby poznać możliwości, jakie oferujemy poza standardowymi sektorami, takimi jak przemysł napojowy i browarniczy, mleczarski, fermentacyjny, mięsny i rybny, spożywczy, chemiczny, petrochemiczny, papierniczy, energetyczno-ciepłowniczy oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Nasze dotychczasowe projekty zapewniają optymalne rozwiązania na miarę Twoich potrzeb.

Zapraszamy do współpracy!

Image
INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI
Naszym priorytetem jest tworzenie projektów spełniających najwyższe wymagania i normy, dbamy zatem o każdy szczegół na wszystkich etapach naszej pracy. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, aby realizacje które wychodzą spod naszej ręki cechowały się funkcjonalnością, efektywnością i niezawodnością.
Image

Zapraszamy do współpracy

Proszę wpisać imię i nazwisko

Proszę podać telefon kontaktowy

Proszę podać poprawny adres e-mail!

Invalid Input

Proszę zaznaczyć zgodę!

Image
Image