Image

realizujemy obiekty „pod klucz”

Rozwiązania dla Przemysłu i Energetyki

Mamy ogromne doświadczenie i wiedzę, które wykorzystujemy, tak aby znaleźć optymalne rozwiązania technologiczne dopasowane do wszystkich potrzeb klientów różnych gałęzi przemysłu. Mnogość możliwości technicznych, którymi dysponujemy gwarantuje stworzenie perfekcyjnie dopracowanych projektów dla wymagających klientów z różnych branż.
Odkryj więcej →

Image
Image

innowacyjne technologieWstępne oczyszczanie wody

Wstępne oczyszczanie wody polega na usuwaniu z wody fazy stałej: cząstek stałych, zawiesiny, koloidów, a także mikroorganizmów. Jest to niezbędny etap uzdatniania przed dalszymi procesami, takimi jak procesy membranowe, wymiana jonowa, czy elektrodejonizacja.

Przy wstępnym oczyszczaniu wody możemy opracować następujące procesy jednostkowe: cedzenie: wykonywane przy użyciu krat i sit, zazwyczaj dotyczy bezpośrednio ujęć wód powierzchniowych, koagulację i flokulację: dobieramy odpowiednie reagenty i urządzenia, flotację: projektujemy i wykonujemy systemy flotacji ciśnieniowej, sedymentację: (strącanie), w tym neutralizacja i strącanie metali specyficznych - dobieramy odpowiednie reagenty i urządzenia, filtrację: projektujemy i wykonujemy systemy filtracji powolnej i pospiesznej, w tym dobór złoża filtracyjnego oraz dostarczamy systemy drenaży, dezynfekcja wstępna – oferujemy systemy wytwarzania i dozowania środków dezynfekcyjnych (chloru, dwutlenku chloru, podchlorynu sodowego).

Dla doboru środków chemicznych, tj. koagulant i flokulant, środek regulujący pH, wykonujemy wstępne testy laboratoryjne dla określenia dawek i efektów technologicznych. Dla powyższych procesów (urządzeń) oferujemy odpowiednie układy sterowania i kontroli, które mogą zostać zintegrowane z nadrzędnym systemem stacji uzdatniania.

Image
Image
Image
Image

innowacyjne technologieObiegi chłodnicze

Obieg chłodniczy jest to system urządzeń służący do chłodzenia turbin w skład , którego wchodzi również układ wody uzupełniającej oraz systemy dozowania. Woda znajdująca się w tym obiegu wymaga odpowiedniego przygotowania, by nie uszkadzać elementów układu chłodniczego.

Zasady dotyczące sposobu przygotowania wody do obiegów chłodniczych regulują odpowiednie normy prawne. Jednak w większości to producenci narzucają swoje wytyczne, które mogą znacząco się różnić. Najważniejsze jest, aby woda była pozbawiona mętności, posiadała neutralny zapach oraz nie zawierała mikroorganizmów.

Do tego celu stosowane są technologie:
Wstępnego przygotowania wody: Koagulacja, Sedymentacja, Reaktory wielokomorowe; Kondycjonowania wody; Dezynfekcja wód.

Dla wody do klimatyzacji, gdzie wymagana jest niska zawartość soli rozpuszczonych, stosowane są technologie membranowe – odwrócona osmoza. W przypadku układów chłodzenia stosowane są w przemyśle chłodnie kominowe lub wentylatorowe. W ramach wieloletniego doświadczenia firma SEEN wybudowała dla Zakładu Anwil S.A Blok Wodny w oparciu o chłodnię wentylatorową, pompownię, procesy filtracji i kondycjonowania wody.

Image
Image
Image
Image

innowacyjne technologieOdzysk wody

W związku ze zmieniającymi się przepisami oraz postępującym globalnym ociepleniem, który ogranicza nasze i tak małe zasoby wodne, wymusza na zakładach przemysłowych jak również przedsiębiorstwach wodociągowych optymalizację gospodarki wodno – ściekowej. Jednym za elementów tego trendu jest tzw.: „odzysk wody”. Istotą tego jest zawracanie/ponowne użycie oczyszczonej w wymaganym stopniu wody. Każdy zakład produkuje ścieki bardziej lub mniej zanieczyszczone. W zależności od tego jakie jest to zanieczyszczenie, stosujemy różne technologie „odnowy wody”.

Dla wstępnego oczyszczenia (usunięcia cząstek stałych) dla potrzeb odnowy wody stosujemy osadniki, filtry, czy ultrafiltrację.  Dla dalszego uzdatniania, tj. usuwania związków rozpuszczonych wykorzystujemy odwróconą osmozę. W przypadku całkowitego pozbycia się ścieków możliwe jest zastosowanie wyparek (technologia ZLD), gdzie oprócz odzyskanej wody otrzymujemy sól, która może mieć dalsze zastosowanie lub podlegać utylizacji. W przypadku odzysku wód popłucznych stosuje się separatory lamelowe, technologie membranową, ultrafiltrację ciśnieniową, ultrafiltrację podciśnieniową. Dla ścieków z innych procesów produkcji, w których mogą występować substancje oleiste, ropopochodne oraz inne trudno usuwane związki, przy doborze odpowiedniej technologii wymagane jest indywidulane podejście.

Odzysk wody na pewno jest kosztowną inwestycją, ale w globalnym rozrachunku opłacalną, ponieważ koszty poboru i tak ograniczonych zasobów są zdecydowanie większe. Nasza firma może obecnie pochwalić się budową takich systemów dla zakładów przetwórstwa mlecznego, gdzie wykorzystywane są technologie membranowe.

Image
Image
Image

INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI
Naszym priorytetem jest tworzenie projektów spełniających najwyższe wymagania i normy, dbamy zatem o każdy szczegół na wszystkich etapach naszej pracy. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, aby realizacje które wychodzą spod naszej ręki cechowały się funkcjonalnością, efektywnością i niezawodnością.

Image

Woda dla przemysłu

Proszę wpisać imię i nazwisko

Proszę podać telefon kontaktowy

Proszę podać poprawny adres e-mail!

Invalid Input

Proszę zaznaczyć zgodę!

Image
Image