Image

realizujemy obiekty „pod klucz”

Osady ściekowe

Różnorodność rozwiązań, którymi dysponujemy daje nam wachlarz możliwości, jakie możemy zaproponować klientowi w trakcie projektowania i realizacji. Wszelkie problematyczne zagadnienia i trudności jesteśmy w stanie rozwiązać, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym oraz wiedzy i doświadczeniu, które posiadamy.
Odkryj więcej →

Image
Image

innowacyjne technologieHydroliza osadów

Zastosowanie instalacji hydrolizy osadów przed wydzieloną komorą fermentacyjną służy intensyfikacji procesu stabilizacji beztlenowej. Poprzez rozbicie materiału komórkowego oraz zmianę struktury cząsteczkowej, osad ściekowy podany do komory WKF łatwiej ulega rozkładowi. Efektem jest zwiększenie produkcji biogazu (o 30% i więcej), zwiększenie redukcji substancji organicznej, zwiększenie podatności osadów na odwadnianie, skrócenie czasu fermentacji. Skrócenie czasu fermentacji stwarza możliwość zwiększenia przepustowości istniejących komór WKF (bez potrzeby budowy nowych komór) lub stwarza możliwość wykorzystania powstałej rezerwy na wprowadzenie innych substratów i prowadzenie kofermentacji. Efektem ubocznym zastosowania dezintegracji jest zwiększenie ładunku w odciekach po odwadnianiu osadu przefermentowanego. Ładunek w odcieku może wzrosnąć kilkakrotnie, co należy wziąć pod uwagę przy bilansie całej oczyszczalni.

Dla zwiększonych ładunków w odciekach dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie deamonifikacji i odzysku fosforu. Obecnie najpowszechniej spotykane rozwiązania hydrolizy bazują na technologii hydrolizy termicznej, niskoparametrowej i wysokoparametrowej. Przy okazji tego rozwiązania uzyskany osad zostaje zhigienizowany, co pozwala zaoszczędzić na dodatkowych zabiegach, np. wapnowania.

Image
Image
Image
Image

innowacyjne technologieSuszenie słoneczne

W małych jednostkach osadniczych do redukcji ilości osadów oraz ich ustabilizowania stosowane są czasami suszarnie słoneczne. Suszarnia słoneczna to rodzaj szklarni, w której zainstalowana jest przewracarka osadów, wentylatory przewietrzające halę i ułatwiające odprowadzenie odparowanej wody z osadów. Proces suszenia słonecznego wykorzystuje energię cieplną promieni słonecznych do odparowania wody z osadów. W celu zapewnienia szybkiego odparowania wody, osad rozprowadzany jest na posadzce betonowej suszarni cienką warstwą za pomocą automatycznej przewracarki. W celu utrzymania jak najwyższych temperatur w warstwie osadu czasami stosuje się system podgrzewanej posadzki zasilanej np. pompą ciepła. Proces suszenia słonecznego jest procesem niskotemperaturowym i w Polsce przebiega jedynie sezonowo. Z tego względu do wysuszenia osadów potrzebne są znaczne powierzchnie hal suszarniczych. Należy również kontrolować parametry bakteriologiczne osadów wysuszonych, ponieważ nie zawsze temperatury uzyskiwane w warstwie osadów pozwalają na zapewnienie pełnej higienizacji na przestrzeni roku.

Nasz zespół technologów analizuje dane pozyskane od klienta w zakresie ilości oraz parametrów produkowanych osadów, dobiera optymalną metodę przeróbki i ostatecznego zagospodarowania osadów.

Image
Image
Image
Image

innowacyjne technologieFermentacja osadów

Fermentacja osadów jest to podstawowy proces stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych w średnich i dużych oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz przemysłowych, w których produkowany jest osad biologiczny. Proces fermentacji nie tylko pozwala na redukcję ilości substancji organicznej w osadach, redukując w ten sposób ilość produkowanych osadów, lecz również pozwala na odzysk biogazu z rozłożonej materii organicznej. Energia zawarta w biogazie wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w zespołach kogeneracyjnych, co znacznie poprawia bilans energetyczny oczyszczalni. Proces fermentacji prowadzony jest w zamkniętych, izolowanych komorach fermentacyjnych WKF w temperaturze ok. 36-38 stopni Celsjusza (fermentacja mezofilowa) lub w temperaturze ok. 50-55 stopni Celsjusza (fermentacja termofilowa). Komory fermentacyjne wyposażone są w systemy mieszania: mieszadła mechaniczne; mieszanie biogazem w celu utrzymania osadu w zawieszeniu, ujednolicenia składu osadu w całej objętości i odprowadzenia biogazu z osadu do przestrzeni gazowej nad zwierciadłem osadów. W celu intensyfikacji produkcji biogazu, jako cennego źródła energii często stosuje się procesy kofermentacji odpadów organicznych razem z osadami ściekowymi lub procesy hydrolizy osadów ściekowych zwiększających ich podatność na rozkład beztlenowy wewnątrz komór fermentacyjnych. W świetle rosnących cen energii proces fermentacji zyskuje coraz większe zainteresowanie, a produkowane osady traktowane są już nie tylko jako odpad, ale jako źródło energii.

Nasz zespół technologów analizuje dane pozyskane od Klienta w zakresie ilości oraz parametrów produkowanych osadów przeznaczonych do fermentacji i dobiera optymalną metodę przeróbki, technologie uzupełniające i ostateczny sposób zagospodarowania osadów.

Image
INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI
Naszym priorytetem jest tworzenie projektów spełniających najwyższe wymagania i normy, dbamy zatem o każdy szczegół na wszystkich etapach naszej pracy. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, aby realizacje które wychodzą spod naszej ręki cechowały się funkcjonalnością, efektywnością i niezawodnością.
Image

Zapraszamy do współpracy

Proszę wpisać imię i nazwisko

Proszę podać telefon kontaktowy

Proszę podać poprawny adres e-mail!

Invalid Input

Proszę zaznaczyć zgodę!

Image
Image