Zarząd

Image

Dariusz Jasak
Prezes Zarządu

Prokurenci

Image

Wojciech Ragiel
Prokurent, Dyrektor Finansowo-Administracyjny

Image

dr inż. Bogusław Buczak
Prokurent, Dyrektor Działu Inżynieria Procesowa

Image

Krzysztof Michałek
Prokurent, Dyrektor Działu Realizacji

Image

Krzysztof Pacierpnik
Prokurent, Dyrektor Działu Sprzedaży

Image

Agnieszka Nieścier
Prokurent, Zastępca Dyrektora Działu Sprzedaży

Image
Image