Image

SEEN Technologie Sp. z o.o.

Siedziba w Warszawie
ul. Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. +48 725 553 333
seen@seen.pl

Oddziały →Formularz kontaktowy →

Kompleksowe projekty na całym świecie

Oddział w Gliwicach
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
tel. +48 609 000 129
gliwice@seen.pl

Oddział w Krakowie
ul. Balicka 95
30-149 Kraków
tel. +48 783 920 011
krakow@seen.pl

Dział Gwarancji i Serwisu
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
tel. +48 603 607 121
serwis@seen.pl

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000060334, NIP: 5220003606, REGON: 002004597
Image

Zapraszamy do współpracy

Proszę wpisać imię i nazwisko

Proszę podać telefon kontaktowy

Proszę podać poprawny adres e-mail!

Invalid Input

Proszę zaznaczyć zgodę!

Image
Image