Image

realizujemy obiekty „pod klucz”

Gospodarka obiegu zamkniętego

Nasz zespół cechuje się olbrzymią wiedzą i szerokim zakresem umiejętności, które pozwalają nam na bardzo duży obszar działań w realizowanych projektach. Projektujemy i tworzymy realizacje na miarę XXI wieku, znamy potrzeby i trudności z którymi mierzą się przedsiębiorstwa, dzięki czemu skutecznie wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach współpracy w doborze optymalnych dla nich rozwiązań.
Odkryj więcej →

Image
Image

innowacyjne technologieOdzysk ciepła kondensacji

Odzysk ciepła kondensacji jest procesem umożliwiającym ponowne wykorzystanie ciepła niesionego przez wilgotne spaliny, uzyskiwane przez spalanie węgla, odpadów lub biomasy w obiektach przemysłowych. Proces ma szczególne zastosowanie w elektrowniach, ciepłowniach, cementowaniach, papierniach, spalarniach i we wszystkich innych sektorach przemysłowych, gdzie ciepło jest bezpowrotnie tracone. Technologia odzysku polega na kontakcie gorących spalin z wodą chłodzącą w skruberach kondensacyjnych, w wyniku czego następuje ochłodzenie spalin i wykroplenie wilgoci zawartej w spalinach. Proces kondensacji jest procesem wysokoenergetycznym, dlatego znacznie podnoszona jest sprawność cieplna całych instalacji.

Ciepło kondensacji zostaje przekazane poprzez wymienniki do odbiorcy np. do sieci ciepłowniczej, a kondensat uzyskiwany w procesie kondensacji jest poddawany oczyszczaniu. Oczyszczony kondensat charakteryzuje się wysoką czystością i może zostać wykorzystany do innych procesów, stanowiąc substytut innych źródeł wody np. wody sieciowej.

Image
Image
Image
Image

innowacyjne technologieTermiczne przekształcenie odpadów

Ze względu na rosnącą ilość osadów/odpadów lub niebezpieczny ich charakter, uniemożliwiający ich składowanie, na znaczeniu zyskują metody termicznego przekształcania osadów/odpadów. Termiczne przekształcanie polega m.in. na spaleniu osadów/odpadów w specjalnie na ten cel skonstruowanych piecach. W zależności od typu odpadów oraz ich ilości stosowane są różne konstrukcje pieców. Bardzo często układy spalania wyposażane są w instalacje do odzysku ciepła w celu polepszenia bilansu energetycznego instalacji.

Pozyskane od klienta dane w zakresie ilości i parametrów produkowanych osadów/odpadów analizowany jest przez nasz zespół technologów, który dobiera optymalną metodę ich termicznego przekształcenia. Współpracujemy z klientami od koncepcji, przez projekt, realizacje do uruchomienia włącznie.

Image
Image
Image
INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI
Naszym priorytetem jest tworzenie projektów spełniających najwyższe wymagania i normy, dbamy zatem o każdy szczegół na wszystkich etapach naszej pracy. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, aby realizacje które wychodzą spod naszej ręki cechowały się funkcjonalnością, efektywnością i niezawodnością.
Image

Zapraszamy do współpracy

Proszę wpisać imię i nazwisko

Proszę podać telefon kontaktowy

Proszę podać poprawny adres e-mail!

Invalid Input

Proszę zaznaczyć zgodę!

Image
Image