Wzięliśmy udział w IX Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”

Wzięliśmy udział w IX Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK (termicznego przekształcania odpadów komunalnych) - doświadczenia", które miało miejsce w dniach 18-20 czerwca 2024 r. w Europejskim Centrum Solidarności.

Celem Seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie utrzymania ruchu w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych, obejmująca takie tematy jak:
  • planowane remonty;
  • zagospodarowanie żużli, popiołów i innych odpadów poprocesowych;
  • funkcjonowanie IOS;
  • pomiary emisji;
  • BHP i P.POŻ;
  • innowacje i wdrożenia wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych;
  • funkcjonowanie służb utrzymania ruchu w instalacjach TPOK.
W seminarium uczestniczyli użytkownicy i przyszli użytkownicy instalacji TPOK, dostawcy technologii, firmy oferujące usługi utrzymania ruchu i remontów, przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych oraz jednostki naukowe i badawcze. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu budowy i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, a także nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Organizatorem wydarzenia było Wydawnictwo "Nowa Energia".
Image
Image