Image

Strona w budowie

Strona internetowa SEEN Holding jest obecnie w trakcie modernizacji. Pracujemy nad ulepszeniem jej funkcjonalności i zawartości. Dziękujemy za cierpliwość i zapraszamy wkrótce!

pozdrawiamy SEEN Holding Sp. z o.o.

Powrót na stronę główną SEEN Technologie Sp. z o.o. →

SEEN Holding Sp. z o.o.
ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 00000282550, NIP: 1132671772, REGON: 140951043
ZARZĄD HOLDINGU

Rafał Lipiński
Prezes Zarządu
Katarzyna Szczepkowska
Wiceprezes Zarządu
Jarosław Antonik
Wiceprezes Zarządu
Natalia Roszkowska
Członek Zarządu
Anna Lipińska
Członek Zarządu
Image
Image