SeenTechnologie SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie

Realizacje

Woda dla przemysłu

Woda dla przemysłu

plik SUW

Stacja Uzdatniania Wody dla Elektrowni Opole

Inwestor: PGE GiEK S.A. Oddz. Elektrownia Opole

Lokalizacja: Brzezie

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa w systemie „pod klucz” Stacji Uzdatniania Wody dla zasilania istniejących bloków 1-4 i nowobudowanych 5-6 - układ Wstępnego Uzdatniania Wody oraz Stacja Demineralizacji Wody.

Filtracja solanki w ZP Soda Mątwy

Filtracja solanki w ZP Soda Mątwy

Inwestor: Ciech Soda Polska S.A.

Lokalizacja: Inowrocław

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa w systemie „pod klucz” instalacji filtracji solanki na filtrach ciśnieniowych.

plik SUW

Silosy mleka wapiennego

Inwestor: PGE Energia Ciepła S.A.

Lokalizacja: Kraków

Zakres prac: Wykonanie budynku w konstrukcji lekkiej, dostawa i montaż silosów mleka wapiennego oraz dostawa dozowników i układu pomp dozujących mleko wapienne.

plik grupa

Stacja Chemicznej Obróbki Wody w EC Nowa

Inwestor: TAMEH Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza

Zakres prac: Modernizacja Stacji Chemicznej Obróbki Wody w oparciu o technologię jonitową na potrzeby wody kotłowej i chłodniczej.

plik grupa

Stacja Uzdatniania Wody Dołowej w Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Inwestor: Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o.

Lokalizacja: Puchaczów

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa w systemie „pod klucz” Stacji Uzdatniania Wody Dołowej w LW „Bogdanka” S.A. wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków.

plik osadniki

Stacja demineralizacji wody w EC Bydgoszcz

Inwestor: PGE GiEK S.A. Oddz. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

Lokalizacja: Bydgoszcz

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa w systemie „pod klucz” stacji demineralizacji wody, w oparciu o technologię jonitową złoża upakowanego.

plik SUW

Stacja Demineralizacji Wody

Inwestor: ANWIL S.A.

Lokalizacja: Włocławek

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa w systemie „pod klucz” instalacji demineralizacji wody w oparciu o technologię jonitową systemu UPCORE dwóch ciągów technologicznych oraz instalacji produkcji wody ultraczystej w oparciu o technologię odwróconej osmozy (RO), lampy UV oraz wymienniki dwujonitowe.

plik rurociag

Stacji Dekarbonizacji Wody

Inwestor: ANWIL S.A.

Lokalizacja: Włocławek

Zakres prac: Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji dekarbonizacji i filtracji z koagulacją kontaktową wody wiślanej.

plik grupa

Stacja Uzdatniania Wody Technologicznej w Anwil

Inwestor: SOLVAY Advanced Silicas Poland Sp. z o. o.

Lokalizacja: Włocławek (na terenie ANWIL S.A.)

Zakres prac: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji filtracji i koagulacji na filtrach multimedialnych ciśnieniowych pospiesznych.

plik grupa

Stacja uzdatniania Wody Dołowej

Inwestor: Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Brzeszcze"

Lokalizacja: Brzeszcze

Zakres prac: Budowa stacji uzdatniania wód dołowych w oparciu o filtry samopłuczące z zawieszonym złożem oraz układ dozowania podchlorynu sodu i ługu sodowego.

plik grupa

Stacja generacji dwutlenku chloru w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN

Inwestor: PKN ORLEN S.A.

Lokalizacja: Płock

Zakres prac: Budowa stacji generacji dwutlenku chloru metodą kwas siarkowy - PURA TE.

logo seen technologie

Stacja Demineralizacji Wody w EC „Zielona Góra” S.A.

Inwestor: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Lokalizacja: Zielona Góra

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa stacji demineralizacji w oparciu o wymienniki jonitowe wraz z węzłem regeneracji i pompownią.

plik grupa

Stacja Przygotowania Wody w Elektrowni Stalowa Wola

Inwestor: Grupa Tauron

Lokalizacja: Stalowa Wola

Zakres prac: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji przygotowania wody w oparciu o system elektrodializy odwracalnej EDR.

plik grupa

Stacja korekty wody zasilającej i kotłowej w Elektrowni Kozienice

Inwestor: Elektrownia „Kozienice” S.A.

Lokalizacja: Świerże Górne

Zakres prac: Zaprojektowanie i wykonanie centralnej stacji kondycjonowania wody kotłowej dla potrzeb ośmiu bloków energetycznych – dozowanie Elimin-Ox-u i fosforanów.

plik grupa

Stacja Uzdatniania Wody w RAPDEC S.A.

Inwestor: Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.

Lokalizacja: Radom

Zakres prac: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij