SeenTechnologie SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie

Realizacje

Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe

plik SUW

Instalacja odwadniania osadów w Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Inwestor: PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Lokalizacja: Bogatynia

Zakres prac: Budowa instalacji odwadniania osadów oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad w Bogatyni obejmująca m.in. zbiorniki żelbetowe, halę w konstrukcji stalowej oraz zabudowę pras filtracyjnych.

plik grupa

Stacja uzdatniania Wody Dołowej

Inwestor: Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Brzeszcze"

Lokalizacja: Brzeszcze

Zakres prac: Budowa stacji uzdatniania wód dołowych w oparciu o filtry samopłuczące z zawieszonym złożem oraz układ dozowania podchlorynu sodu i ługu sodowego.

plik grupa

Oczyszczalnia Ścieków
Elektrownia Połaniec

Inwestor: GDF SUEZ Energia Polska S.A.

Lokalizacja: Połaniec

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków ze składowiska biomasy w oparciu o proces flotacji ciśnieniowej.

plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
z Odsiarczania Spalin w Elektrowni Kozienice

Inwestor: Elektrownia „Kozienice” S.A.

Lokalizacja: Świerże Górne

Zakres prac: Wykonanie instalacji odwadniania osadów z Instalacji Odsiarczania Spalin.

plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
z Odsiarczania Spalin w Elektrowni Bełchatów

Inwestor: PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

Lokalizacja: Rogowiec

Zakres prac: Wykonanie układu zagęszczania i odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków, przeznaczonego dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 1 i 2.

plik SUW

Oczyszczalnia Ścieków
Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka

Inwestor: Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o.

Lokalizacja: Puchaczów

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa w systemie „pod klucz” Stacji Uzdatniania Wody Dołowej w LW „Bogdanka” S.A. (Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o.) wraz z modernizacją istniejącej Oczyszczalni Ścieków.

plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
Elektrownia Kozienice

Inwestor: Elektrownia "Kozienice" S.A.

Lokalizacja: Kozienice

Zakres prac: Wykonanie instalacji odwadniania osadów z Instalacji Odsiarczania Spalin.

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij