SeenTechnologie SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie

Realizacje

Osady ściekowe

plik SUW

Instalacja odwadniania osadów w Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Inwestor: PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Lokalizacja: Bogatynia

Zakres prac: Budowa instalacji odwadniania osadów oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad w Bogatyni obejmująca m.in. zbiorniki żelbetowe, halę w konstrukcji stalowej oraz zabudowę pras filtracyjnych.

plik grupa

Suszarnia Osadów Ściekowych
Wytwórnia Kwasu Tereftalowego

Inwestor: Anwil S.A.

Lokalizacja: Włocławek

Zakres prac: Projekt i budowa suszarni osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków z instalacji PTA, w tym:

 • suszarni taśmowej,
 • instalacji agregatów kogeneracyjnych,
 • instalacji biogazu.

https://vimeo.com/530834196/fd5f0b73fc

plik grupa

Suszarnia Osadów Ściekowych
Oczyszczalnia Ścieków Opole

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lokalizacja: Opole

Zakres prac: Projekt i budowa suszarni osadów, w tym:

 • węzła odwadniania,
 • suszarni taśmowej,
 • instalacji agregatów kogeneracyjnych.
plik grupa

Silos Osadu Wysuszonego
Oczyszczalnia Ścieków Opole

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lokalizacja: Opole

Zakres prac: Projekt i budowa silosa osadu wysuszonego.

logo seen technologie

Suszarnia Osadów Ściekowych
Oczyszczalnia Ścieków Płock

Inwestor: Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Lokalizacja: Płock

Zakres prac: Projekt i budowa suszarni osadów ściekowych.

plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
Stacja Uzdatniania Wody Drwęca

Inwestor: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Lokalizacja: Toruń

Zakres prac: Projekt i budowa kompletnej instalacji odwadniania osadów z procesów uzdatniania wody.

plik grupa

Suszarnia Osadów Ściekowych
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Lokalizacja: Wrocław

Zakres prac: Projekt i wykonanie kompletnej instalacji suszenia, w tym:

 • suszarni bębnowej cienkowarstwowej,
 • silosu osadu wysuszonego,
 • kotłowni na olej termalny.
plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
Elektrownia Kozienice

Inwestor: Elektrownia "Kozienice" S.A.

Lokalizacja: Kozienice

Zakres prac: Wykonanie instalacji odwadniania osadów z Instalacji Odsiarczania Spalin.

plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
Elektrownia Bełchatów

Inwestor: PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

Lokalizacja: Bełchatów

Zakres prac: Wykonanie kompletnego układu zagęszczania i odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków, przeznaczonego dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 1 i 2.

plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
Oczyszczalnia Ścieków Namysłów

Inwestor: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.

Lokalizacja: Namysłów

Zakres prac: Wykonanie kompletnej instalacji odwadnia osadów ściekowych.

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij