SeenTechnologie SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie

Oferta

Woda dla przemysłu

Woda dla przemysłu

Jako Generalny Wykonawca realizujemy obiekty „pod klucz” w zakresie ochrony środowiska – stacje oczyszczania, uzdatniania, zmiękczania i demineralizacji wody dla przemysłu energetycznego i ciepłowniczego oraz wydobywczego, petrochemicznego i rafineryjnego a także papierniczego, chemicznego i spożywczego.


Wykorzystując szeroką gamę technologii i procesów jednostkowych począwszy od strącania i koagulacji, flotacji i sedymentacji, filtracji i sorpcji, poprzez wymianę jonową, technologie membranowe (MF, UF, NF, RO) i elektrodializę odwracalną (EDR) a na elektro dejonizacji kończąc uzdatniamy wodę (jak i ścieki) do wymagań klienta produkując wodę pitną, zmiękczoną oraz zdemineralizowaną potrzebną w wysokosprawnej energetyce czy tez ultra-czystą niezbędną w farmacji czy mikroelektronice.


SEEN Technologie jest Generalnym Wykonawcą największych w Polsce instalacji do demineralizacji wody na potrzeby energetyczne w oparciu o technologie membranowe o wydajnościach setek merów sześciennych na godzinę oraz instalacji uzdatniających wodę do uzupełniania obiegów chłodniczych o wydajnościach tysięcy metrów sześciennych na godzinę.


Projektujemy i budujemy stacje do odzysku i ponownego wykorzystania wody Water RE-USE pomagając inwestorom czynić ich zakłady bardziej przyjaznymi dla środowiska w dążeniu do gospodarki obiegu zamkniętego (circular-economy).


Na drodze kombinacji wielu procesów jednostkowych oczyszczamy wodę z zanieczyszczeń tj. barwa, mętność, żelazo, mangan, siarkowodór, amoniak i związki azotu, bakterie i wirusy, ponadnormatywna twardość i zasolenie, chlorki i siarczany, metale ciężkie, OWO, i inne wielu innych.

Kompleksowe wykonawstwo obejmuje dobór technologii, projektowanie, roboty budowlane i instalacyjne, uruchomienia i rozruchy.


Uczestniczymy w opracowaniu koncepcji i przeprowadzeniu badań oraz prób technologicznych.


Stosowane technologie opracowujemy sami lub wspólnie z renomowanymi partnerami zagranicznymi, pracując z nimi i zdobywając wiedzę i doświadczenie przez ostatnie kilkanaście lat.


Dla naszych instalacji oferujemy pełen zakres usług serwisowych.

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij