SeenTechnologie SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie

Oferta

Ścieki przemysłowe

Ścieki w energetyce

Realizujemy obiekty „pod klucz” w zakresie ochrony środowiska – oczyszczalnie ścieków dla przemysłu  energetycznego i ciepłowniczego oraz wydobywczego, petrochemicznego i  rafineryjnego.

 

Pomagamy Elektrowniom i Elektrociepłowniom w dostosowywaniu swoich jednostek wytwórczych do spełniania wymogów konkluzji BAT i rozporządzeń krajowych w zakresie emisji oczyszczonych ścieków do środowiska.

 

Budujemy oczyszczalnie ścieków z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje oczyszczania kondensatów i oczyszczalnie wielu innych strumieni ścieków.

 

SEEN Technologie jest Generalnym Wykonawcą największych w Polsce instalacji do oczyszczania ścieków z elektrowni w oparciu o  technologie membranowe o wydajnościach setek merów sześciennych na godzinę.

 

Wykorzystując bardzo szeroką gamę technologii i procesów jednostkowych począwszy od strącania i koagulacji, flotacji i sedymentacji, filtracji i sorpcji, poprzez wymianę jonową, technologie membranowe (MF, UF, NF, RO) i  elektrodializę odwracalną (EDR) a na technologiach wyparnych i krystalizacyjnych kończąc jesteśmy w stanie doczyścić zdecydowaną większość ścieków powstających w zakładach przemysłowych do wymagań klienta a także zawrócić i ponownie wykorzystać oczyszczoną wodę (WATER RE-USE / ZLD-ZERO LIQUID DISCHARGE).

 

Oczyszczalnie Water RE-USE nazywane bezściekowymi/zero odpływu (ZLD – Zero Liquid Discharge) czynią bardziej przyjaznymi dla środowiska całe instalacje lub Zakłady Przemysłowe, w których są zainstalowane, co jest niezwykle istotnym aspektem w dążeniu do gospodarki obiegu zamkniętego (circular-economy).  

Oczyszczalnie Water RE-USE „produkujące” wodę użytkową ze ścieków rozwiązują również częsty problem małej dostępności  zasobów – np. ograniczonej ilości poboru wody surowej do wszelkich procesów produkcyjnych i bytowych, pozwalać zwiększyć produkcję lub w ogóle wybudować nową instalację/linie produkcyjną/blok energetyczny.

 

Na drodze kombinacji procesów fizykochemicznych i biologicznych usuwamy zanieczyszczania m.in. tj. metale ciężkie, azot i jego formy, bor, fosfor, chlorki, siarczany, i wiele wiele innych.   

Kompleksowe wykonawstwo obejmuje dobór technologii, projektowanie, roboty budowlane i instalacyjne, uruchomienia i rozruchy.

 

Uczestniczymy w opracowaniu koncepcji i przeprowadzeniu badań oraz prób technologicznych.

 

Stosowane technologie opracowujemy sami lub  wspólnie z renomowanymi partnerami zagranicznymi, pracując z nimi i zdobywając wiedzę i doświadczenie przez ostatnie kilkanaście lat.

 

Dla naszych instalacji oferujemy pełen zakres usług serwisowych.

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij