SeenTechnologie SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie

Oferta

Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe

W ostatnich 20 latach nastąpił dynamiczny wzrost świadomość wpływu działalności człowieka w tym przemysłu na środowisko naturalne. Takie aspekty tej działalności jak zmiany klimatyczne czy kurczenie się zasobów wodnych są dzisiaj powszechnie znane i udokumentowane. W rezultacie nastąpił intensywny rozwój technologii zmierzający do wyeliminowania tej niekorzystnej strony działalności człowieka.  Doprowadziło to m.in. do zwiększonych inwestycji w środki ochrony środowiska. Wewnętrzną motywacją było wdrożenie systemów zarządzania ochroną środowiska (EMS), takich jak ISO 14001, jak również potrzeba prowadzenia badań porównawczych z zakresu optymalizacji procesu produkcji. Wiedza o emisji do środowiska naturalnego (np. o jakości i ilości ścieków) jest informacją istotną dla zarządzania, prowadzącą do zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych (minimalizacja strat produktu, zużycia wody, energii etc.), a tym samym konkurencyjności.

 

Idąc tym śladem zaczęto traktować ścieki zarówno komunalne jak i powstające w trakcie procesów produkcyjnych jako zasób, z którego można odzyskiwać wartościowe produkty takie jak wysokoenergetyczny biogaz, woda, substancje pożywkowe w postaci nawozów bogatych w azot i fosfor. Realizacja filozofii zmierzającej do redukcji śladów węglowego, wodnego i odzysku energii w świecie „ściekowym” była czynnikiem stworzenia pojęcia bio-rafinerii.

 

SEEN Technologie urzeczywistnia osiągnięcie w/w celów poprzez realizację „pod klucz” instalacji oczyszczania ścieków w oparciu o najnowsze technologie przy wykorzystaniu zespołu inżynieryjno-technologicznego o długoletnim doświadczeniu i głębokiej wiedzy procesowej oraz współpracy z partnerami technologicznymi i ekspertami będącymi światowymi liderami w zakresie technologii beztlenowych i tlenowych, odzysku fosforu, deamonifikacji czy zawracania wody.

 

Dla naszych instalacji oferujemy pełen zakres usług serwisowych.

 

 

Nasz partner w zakresie technologii beztlenowych, odzysku fosforu i deamonifikacji:

 

 

 

https://en.paques.nl/products/featured/biopaq-anaerobic-wastewater-treatment

https://en.paques.nl/products/featured/ammonia-removal-anammox

https://en.paques.nl/products/other/phospaq

https://en.paques.nl/products/featured/thiopaq-biogas-desulfurization

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij