SeenTechnologie SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat oferty SEEN Technologie, jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o kontakt:

Siedziba w Warszawie
SEEN Technologie sp. z o.o.
ul. Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. +48 725 553 333
seen@seen.pl

Oddział w Gliwicach
ul. Toszecka 102
44 - 117 Gliwice
tel. +48 609 000 129
gliwice@seen.plOddział w Krakowie
ul. Balicka 95
30-149 Kraków
tel. +48 783 920 011
tel. +48 694 786 198
krakow@seen.plDział Serwisu
ul. Toszecka 102
44 - 117 Gliwice
serwis@seen.pl
Dane formalne spółki:
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000060334, NIP: 5220003606, REGON: 002004597, BDO: 000310144, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.000.000 zł.

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij