SeenTechnologie SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie

Innowacje

Projekty unijne

programy unijne

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


 • INTENSYFIKACJA PRODUKCJI BIOGAZU W KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYKORZYSTUJĄCA ODPADY POOCZYSZCZALNIOWE

  Wartość projektu: 3.661.400,00 zł

  Wartość dofinansowania: 2.330.325,00 zł

  Okres realizacji: 01.05.2012 r. - 31.07.2015 r.

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

programy unijne

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki


Inwestujemy w Waszą przyszłość

 • Projekt „Model kontroli i sterowania procesem koagulacji wykorzystujący analizator prądu strumieniowego” realizowany w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. W wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt oparty o innowacyjne rozwiązanie technologiczne, umożliwiające wykorzystanie istniejących na rynku systemów kontrolno pomiarowych, pozwalające dzięki stworzeniu odpowiedniej platformy oraz algorytmów sterujących na wykorzystanie efektu synergii.

  Wartość projektu: 2.349.700,00 zł

  Wartość dofinansowania: 1.160.775,00 zł

  Kontakt w sprawie projektu:
  Andrzej Sękowski
  e-mail: andrzej.sekowski@seen.pl
  tel. +48 693 332 037

 • Projekt „Filtracja w systemie up-flow III stopień oczyszczania i denitryfikacji ścieków” realizowany w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. W wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt oparty o innowacyjne rozwiązanie techniczne, które zagwarantuje oczekiwany efekt ekologiczny, w postaci ścieków właściwie oczyszczonych. Głównym odbiorcą opracowywanych technologii i rozwiązań systemu filtracji ścieków będą Komunalne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, na których ciąży ustawowy obowiązek, w zastępstwie jednostek samorządowych, za oczyszczanie ścieków miejskich.

  Wartość projektu: 1.500.000,00 zł

  Wartość dofinansowania: 642.970,00 zł

  Kontakt w sprawie projektu:
  Andrzej Sękowski
  e-mail: andrzej.sekowski@seen.pl
  tel. +48 693 332 037
programy unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wzrost konkurencyjności firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz wdrożenie innowacji produktowej i organizacyjnej” beneficjent: SEEN Technologie sp. z o.o. wartość projektu: 4.382.246,00 zł, wartość dofinansowania: 746.680,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na stronie: http://rpo.slaskie.pl/

Celem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez SEEN Technologie Sp. z o.o. i wprowadzenie na rynek dwóch nowych innowacyjnych usług. Pierwsza to kompleksowy system monitorowania substancji toksycznych (używanych na stacjach uzdatniania wody) wraz z układami neutralizacji i destrukcji oraz modelowanie procesów technologicznych uzdatniania wody, zmierzających do ograniczenia ilości dozowanych chemikaliów i energii. Druga usługa to rozwiązanie systemu filtracji „up-flow”, które znajdzie zastosowanie jako ostatni etap oczyszczania ścieków po oczyszczeniu biologicznym. Przedmiotem projektu będzie utworzenie części B+R w oddziale przedsiębiorstwa w Gliwicach. Wybudowane zostanie laboratorium z wyposażeniem oraz zaplecze biurowe dla laborantów.

Kontakt w sprawie projektu:
Andrzej Sękowski
e-mail: andrzej.sekowski@seen.pl
tel. +48 693 332 037

Ogłoszenie o postępowaniu mającym na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie demonstratora technologii dla modelu kontroli i sterowania procesem koagulacji, wykorzystujący analizator prądu strumieniowego.

Ogłoszenie o postępowaniu mającym na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie oprogramowania dla SWD (systemu wspomagania decyzji).

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij