SeenTechnologie SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie

Aktualności

Stacja Uzdatniania Wody dla Elektrowni Opole – uroczyste oddanie do eksploatacji

06.09.2017

W dniu 27.08.2017 r. z sukcesem zakończono nieprzerwany 10-cio dobowy Ruch Próbny Stacji Uzdatniania Wody dla Elektrowni Opole oraz potwierdzono spełnienie wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych wody wymaganych Kontraktem. Kolejnym krokiem w dniu 31.08.2017r. było dokonanie pozytywnego odbioru instalacji przez Komisję Odbiorową w celu przejęcia obiektu przez Elektrownię Opole.

Stacja została uroczyście przekazana do eksploatacji w dniu 06.09.2017r. Otwarcia obiektu poprzez przecięcie wstęgi dokonał dyrektor Elektrowni Opole Bernard Ptaszyński, jego zastępca Adam Żurek oraz Prezes Seen Technologie Andrzej Grygo. W trakcie uroczystości nowy obiekt został poświęcony przez ks. dra hab. Rudolfa Pierskałę, Biskupa Pomocniczego Diecezji Opolskiej.

Stacja Uzdatniania wody została zaprojektowana oraz kompleksowo wykonana przez konsorcjum: SEEN Technologie – lidera konsorcjum odpowiedzialnego za zakres technologiczny, rozruch oraz spełnienie parametrów kontraktowych, Instal Warszawa – zakres robót żelbetowych, Elemont – zakres robót elektrycznych.

Na przestrzeni ostatnich lat jest to największa inwestycja po budowie bloków 5 i 6 realizowana dla Elektrowni Opole.

Zadaniem nowej Stacji Uzdatniania Wody jest zasilenie obiegu chłodzenia istniejących bloków energetycznych 1-4 oraz nowobudowanych 5-6 w wodę wstępnie uzdatnioną WUW oraz w wodę zdemineralizowaną DEMI.

W procesie uzdatniania wody powierzchniowej pobieranej z rzeki Mała Panew zastosowano następujące technologie:

 1. Utlenianie wstępne dwutlenkiem chloru ClO2
 2. Koagulację i flotację ciśnieniową
 3. Filtrację na złożu antracytowo-piaskowym
 4. Układ pompowni na bloki 1-4 i 5-6 (8 pomp)
 5. Produkcję wody DEMI (ultrafiltracja, odwrócona osmoza, wymienniki dwujonitowe)

Wydajność maksymalna instalacji WUW to 7200m3/h – czyli ponad 170 tys.m3 na dobę. Wydajność maksymalna instalacji DEMI to 300m3/h – czyli 7,2 tys. m3 na dobę.

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij