SeenTechnologie SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie
 • SeenTechnologie

Aktualności

Rozpoczęła się budowa największej inwestycji w branży wodno-ściekowej.

28.11.2023

Dzisiaj na terenie zakładu produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku uroczyście wbito pierwszą łopatę pod budowę stacji uzdatniania i demineralizacji wody wiślanej. Kontrakt na zaprojektowanie i budowę obiektów realizuje SEEN Technologie Sp. z o.o. (Lider) w konsorcjum z ATREM S.A.

- Wbita dziś pierwsza łopata to symboliczny krok w realizacji projektu, który ma kluczowe znaczenie dla naszej firmy. Pragnę w tym miejscu wyrazić wdzięczność za dotychczasową pracę wszystkim zaangażowanym w proces pozyskania kontraktu. - mówi Dariusz Jasak, Prezes Zarządu SEEN Technologie - Posiadamy wykwalifikowany zespół ekspertów, najlepszych inżynierów na rynku oraz wystarczającą wiedzę, doświadczenie i zasoby, aby sprawnie zrealizować każde, nawet najbardziej wymagające zadanie.

- Dla ATREMU to kolejny projekt odpowiadający wysokim kompetencjom w segmentach energetyki i automatyki. Przypomnę, że na naszym koncie jest już tak wymagające zadanie, jak tłocznia gazu w Odolanowie w ramach projektu Baltic Pipe oraz szereg mniejszych projektów. Do kontraktu realizowanego w Płocku przystąpiliśmy działając wspólnie z profesjonalnym partnerem oraz mając świadomość nie tylko wagi kontraktu, ale też jego znaczenia dla rozwoju rafinerii w Płocku - mówi Andrzej Goławski, Prezes Zarządu ATREM.

W wydarzeniu wzięli udział menedżerowie ORLENU nadzorujący inwestycję.

Konsorcjum reprezentowali: Dariusz Jasak, Prezes Zarządu SEEN Technologie, Krzysztof Michałek, Prokurent i Dyrektor Działu Realizacji w SEEN Technologie, a także Andrzej Goławski, Prezes Zarządu ATREM i Dariusz Jarek, Członek Zarządu ATREM.

Inwestycja, powstająca z myślą o realizacji projektów rozwojowych, ma na celu zabezpieczenie potrzeb infrastruktury produkcyjnej w najwyższej jakości wodę procesową oraz ochronę środowiska naturalnego.

Całość prac obejmie budowę czterech obiektów technicznych/węzłów technologicznych:

 • Węzeł wstępnego przygotowania i dekarbonizacji wody o wydajności ponad Q=5300m3/h, realizowany z wykorzystaniem koagulacyjno-sedymentacyjnych i dekarbonizacyjnych reaktorów wielokomorowych oraz filtracji piaskowej,
 • Stacja demineralizacji wody o wydajności Q=700m3/h, gdzie do procesu odsalania wody zastosowane zostaną m.in. procesy ultrafiltracji, odwróconej osmozy i elektrodejonizajcji.
 • Stacja uzdatniania kondensatu - modernizacja i rozbudowa (SUK) z zastosowaniem technologii wymiany jonowej do wydajności Q=1200m3/h
 • Węzeł odwadniania osadów podekarbonizacyjnych i pokoagulacyjnych z wykorzystaniem pras komorowych.

Projekt realizowany jest w systemie zaprojektuj i zbuduj, a jego wartość to blisko 1,27 miliarda złotych netto.

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij