SeenTechnologie SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie
  • SeenTechnologie

Aktualności

SEEN Technologie podpisuje umowę na instalację hydrolizy i pasteryzacji tłuszczy

19.12.2019

SEEN Technologie Sp. z o.o. podpisało z firmą IDS-BUD S.A. umowę na dostawę, montaż i rozruch instalacji hydrolizy Aerotherm oraz instalacji pasteryzacji tłuszczy w ramach Inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji””.

Instalacja hydrolizy Aerotherm pozwala na skrócenie czasu fermentacji, zwiększenie produkcji biogazu oraz stopnia odwodnienia osadów przefermentowanych. Spasteryzowanie dowożonych tłuszczy pozwala na uzyskanie higienicznie bezpiecznego osadu przefermentowanego przy jednoczesnym zwiększeniu uzysku biogazu w komorach fermentacyjnych.

Na wykonanie zadania przewidziano do 21 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij