Realizacje

W toku

plik SUW

Oczyszczalnia ścieków w Sulęcinie

Inwestor: Gmina Sulęcin

Lokalizacja: Sulęcin

Zakres prac: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa wraz ze zmianą technologii oczyszczalni ścieków

plik SUW

Silosy mleka wapiennego

Inwestor: PGE Energia Ciepła S.A.

Lokalizacja: Kraków

Zakres prac: Wykonanie budynku w konstrukcji lekkiej, dostawa i montaż silosów mleka wapiennego oraz dostawa dozowników i układu pomp dozujących mleko wapienne.

plik SUW

Oczyszczalnia ścieków w Łącku

Inwestor: Gmina Łącko

Lokalizacja: Łącko

Zakres prac: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w celu uzyskania standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego i zwiększenie przepustowości oczyszczalni.

plik SUW

Instalacja odwadniania osadów w Kopalni Węgla Brunatnego Turów

Inwestor: PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Lokalizacja: Bogatynia

Zakres prac: Budowa instalacji odwadniania osadów oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad w Bogatyni obejmująca m.in. zbiorniki żelbetowe, halę w konstrukcji stalowej oraz zabudowę pras filtracyjnych.

Oczyszczalnia ścieków w Kościanie

Oczyszczalnia ścieków w Kościanie

Inwestor: Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

Lokalizacja: Kościan

Zakres prac: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana

plik SUW

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Garwolinie

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie

Lokalizacja: Garwolin

Zakres prac: Modernizacja części ściekowej i osadowej oczyszczalni ścieków oraz budowa nowych obiektów i instalacji, m.in. reaktora biologicznego MBR, lamp UV oraz suszarni niskotemperaturowej.

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.

Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies