Realizacje

Ścieki i osady

plik SUW

Oczyszczalnia ścieków w Łącku

Inwestor: Gmina Łącko

Lokalizacja: Łącko

Zakres prac: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w celu uzyskania standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego i zwiększenie przepustowości oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków w Kościanie

Oczyszczalnia ścieków w Kościanie

Inwestor: Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

Lokalizacja: Kościan

Zakres prac: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana

plik SUW

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Garwolinie

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie

Lokalizacja: Garwolin

Zakres prac: Modernizacja części ściekowej i osadowej oczyszczalni ścieków oraz budowa nowych obiektów i instalacji, m.in. reaktora biologicznego MBR, lamp UV oraz suszarni niskotemperaturowej.

plik SUW

Oczyszczalnia ścieków dla Gminy Opatówek

Inwestor: Gmina Opatówek

Lokalizacja: Opatówek

Zakres prac: Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Opatówek

plik SUW

Oczyszczalnia Ścieków
Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka

Inwestor: Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o.

Lokalizacja: Puchaczów

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa w systemie „pod klucz” Stacji Uzdatniania Wody Dołowej w LW „Bogdanka” S.A. (Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o.) wraz z modernizacją istniejącej Oczyszczalni Ścieków.

plik rurociag

Oczyszczalnia Ścieków w Jędrychówku

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu

Lokalizacja: Jędrychówko

Zakres prac: Projekt i rozbudowa części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczania ścieków, w tym:

 • węzła osadowego (w tym hydroliza termiczna, WKFz, suszarnia słoneczna),
 • węzła biogazowego (w tym agregat kogeneracyjny).
plik osadniki

Oczyszczalnia Ścieków
Elektrownia Połaniec

Inwestor: GDF SUEZ Energia Polska S.A.

Lokalizacja: Połaniec

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków ze składowiska biomasy w oparciu o proces flotacji ciśnieniowej w Elektrowni Połaniec.

plik grupa

Suszarnia Osadów Ściekowych
Oczyszczalnia Ścieków Opole

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lokalizacja: Opole

Zakres prac: Projekt i budowa suszarni osadów, w tym:

 • węzła odwadniania,
 • suszarni taśmowej,
 • instalacji agregatów kogeneracyjnych.
plik grupa

Silos Osadu Wysuszonego
Oczyszczalnia Ścieków Opole

Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lokalizacja: Opole

Zakres prac: Projekt i budowa silosa osadu wysuszonego.

plik grupa

Suszarnia Osadów Ściekowych
Wytwórnia Kwasu Tereftalowego PKN Orlen

Inwestor: Anwil S.A.

Lokalizacja: Włocławek

Zakres prac: Projekt i budowa suszarni osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków z instalacji PTA, w tym:

 • suszarni taśmowej,
 • instalacji agregatów kogeneracyjnych,
 • instalacji biogazu.
logo seen technologie

Suszarnia Osadów Ściekowych
Oczyszczalnia Ścieków Płock

Inwestor: Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Lokalizacja: Płock

Zakres prac: Projekt i budowa suszarni osadów ściekowych.

plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
Stacja Uzdatniania Wody Drwęca

Inwestor: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Lokalizacja: Toruń

Zakres prac: Projekt i budowa kompletnej instalacji odwadniania osadów z procesów uzdatniania wody.

plik grupa

Oczyszczalnia Ścieków w Chociwelu

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie

Lokalizacja: Chociwel

Zakres prac: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową słonecznej suszarni osadu.

plik grupa

Suszarnia Osadów Ściekowych
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Lokalizacja: Wrocław

Zakres prac: Projekt i wykonanie kompletnej instalacji suszenia, w tym:

 • suszarni bębnowej cienkowarstwowej,
 • silosu osadu wysuszonego,
 • kotłowni na olej termalny.
plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
Elektrownia Kozienice

Inwestor: Elektrownia "Kozienice" S.A.

Lokalizacja: Kozienice

Zakres prac: Wykonanie instalacji odwadniania osadów z Instalacji Odsiarczania Spalin.

plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
Elektrownia Bełchatów

Inwestor: PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

Lokalizacja: Bełchatów

Zakres prac: Wykonanie kompletnego układu zagęszczania i odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków, przeznaczonego dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 1 i 2.

plik grupa

Instalacja Odwadniania Osadów
Oczyszczalnia Ścieków Namysłów

Inwestor: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.

Lokalizacja: Namysłów

Zakres prac: Wykonanie kompletnej instalacji odwadnia osadów ściekowych.

Na stronie internetowej http://seentechnologie.pl/ wykorzystywane są pliki cookies. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat oraz zmiany warunków korzystania z plików cookies podczas przeglądania strony, należy zapoznać się z polityką prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

Polityka prywatności

Zamknij