Innowacje

Projekty unijne

programy unijne

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


 • INTENSYFIKACJA PRODUKCJI BIOGAZU W KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYKORZYSTUJĄCA ODPADY POOCZYSZCZALNIOWE

  Wartość projektu: 3.661.400,00 zł

  Wartość dofinansowania: 2.330.325,00 zł

  Okres realizacji: 01.05.2012 r. - 31.07.2015 r.

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

programy unijne

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki


Inwestujemy w Waszą przyszłość

 • Projekt „Model kontroli i sterowania procesem koagulacji wykorzystujący analizator prądu strumieniowego” realizowany w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. W wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt oparty o innowacyjne rozwiązanie technologiczne, umożliwiające wykorzystanie istniejących na rynku systemów kontrolno pomiarowych, pozwalające dzięki stworzeniu odpowiedniej platformy oraz algorytmów sterujących na wykorzystanie efektu synergii.

  Wartość projektu: 2.349.700,00 zł

  Wartość dofinansowania: 1.160.775,00 zł

  Kontakt w sprawie projektu:
  Andrzej Sękowski
  e-mail: andrzej.sekowski@seen.pl
  tel. +48 693 332 037

 • Projekt „Filtracja w systemie up-flow III stopień oczyszczania i denitryfikacji ścieków” realizowany w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. W wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt oparty o innowacyjne rozwiązanie techniczne, które zagwarantuje oczekiwany efekt ekologiczny, w postaci ścieków właściwie oczyszczonych. Głównym odbiorcą opracowywanych technologii i rozwiązań systemu filtracji ścieków będą Komunalne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, na których ciąży ustawowy obowiązek, w zastępstwie jednostek samorządowych, za oczyszczanie ścieków miejskich.

  Wartość projektu: 1.500.000,00 zł

  Wartość dofinansowania: 642.970,00 zł

  Kontakt w sprawie projektu:
  Andrzej Sękowski
  e-mail: andrzej.sekowski@seen.pl
  tel. +48 693 332 037
programy unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wzrost konkurencyjności firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz wdrożenie innowacji produktowej i organizacyjnej” beneficjent: SEEN Technologie sp. z o.o. wartość projektu: 4.382.246,00 zł, wartość dofinansowania: 746.680,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na stronie: http://rpo.slaskie.pl/

Celem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez SEEN Technologie Sp. z o.o. i wprowadzenie na rynek dwóch nowych innowacyjnych usług. Pierwsza to kompleksowy system monitorowania substancji toksycznych (używanych na stacjach uzdatniania wody) wraz z układami neutralizacji i destrukcji oraz modelowanie procesów technologicznych uzdatniania wody, zmierzających do ograniczenia ilości dozowanych chemikaliów i energii. Druga usługa to rozwiązanie systemu filtracji „up-flow”, które znajdzie zastosowanie jako ostatni etap oczyszczania ścieków po oczyszczeniu biologicznym. Przedmiotem projektu będzie utworzenie części B+R w oddziale przedsiębiorstwa w Gliwicach. Wybudowane zostanie laboratorium z wyposażeniem oraz zaplecze biurowe dla laborantów.

Kontakt w sprawie projektu:
Andrzej Sękowski
e-mail: andrzej.sekowski@seen.pl
tel. +48 693 332 037

Ogłoszenie o postępowaniu mającym na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie demonstratora technologii dla modelu kontroli i sterowania procesem koagulacji, wykorzystujący analizator prądu strumieniowego.

Ogłoszenie o postępowaniu mającym na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie oprogramowania dla SWD (systemu wspomagania decyzji).

Używamy plików cookies, aby dostosować pokazywane treści do Twoich zainteresowań. Brak akceptacji stosowania plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony i dostępność niektórych informacji.

Dowiedz się więcej na temat plików cookies

Akceptuje pliki cookies